Gà nguyên con combo 2 (1 con + 1 bộ lòng gan mề + gỏi rau + 2 tô cháo hoặc cơm )